Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

płyty DVD, kasety video,programy komputerowe,komputer,plansze,przeżrocza,tablicePosiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,